ECSA WORLD

European Community Study Association (ECSA) е основана през 1987 г. Нейните цели са:

  1. Да насърчава издигането на научните изследвания и обучението по европейска интеграция на по-високо равнище;
  2. Да насърчава сътрудничеството между държавите-членки и сътрудничеството между различните университетите в рамките на Европа и в останалия свят;
  3. Чрез публикации и интерактивни мрежи, като интернет, да помага за разпространението на информация относно текущата изследователска дейност и обучението, свързани с европейската интеграция.

Днес ECSA WORLD обединява организации от около 60 държави от целия свят. Тук ще намерите издания на нейния бюлетин.

 

issue-48-august-2016

issue-49-september-2016

issue-50-october-2016

issue-51-november-2016

issue-52-december-2016