Събития

Научна конференция на тема:

„ЕС след Ковид-19: ефекти, поуки, перспективи“

БАЕИ конференция на 25 март 2022 г. – програма (онлайн)

https://teams.microsoft.com/l/channel/19%3aKhI9ddI-z9zZQ_YtQHPR-Z-ZoztnYlhE3kGrVBwp0pM1%40thread.tacv2/General?groupId=8d4a9836-d6ef-4be6-92b8-eb289d24119d&tenantId=ebc7c086-c350-4453-911a-3b740f8d6dad

 

Кръгла маса за споразумението за свободна търговия на ЕС с Виетнам

           На 30 март 2018 г. в Голямата конферентна зала на УНСС се проведе кръгла маса на тема „Споразумение за свободна търговия между ЕС и Виетнам“. В обсъждането взеха участие Лъчезар Борисов, зам.-министър на икономиката, г-жа Маргарита Попова, зам.-председател и главен секретар на БСК, проф. д.ик.н. Стати Статев, ректор на УНСС, Н. Пр. г-жа Нгуен Тхи Хонг Оан, посланик на СР Виетнам в България, доц. д-р Пламен Орешарски, доц. д-р Миланка Славова, зам.-ректор по обучението в ОКС „бакалавър“ и продължаващо обучение, проф. д.ик.н Димитър Хаджиниколов, председател на Българската асоциация за европейски изследвания (отдясно на ляво на снимката по-долу).

 3831f_v1[1]

              Презентацията на проф. Хаджиниколов, председател на БАЕИ, бе посветена на преференциалната търговия на ЕС със страните от Азия и е поместена по-долу.

Преференциални търговски отношения на ЕС с азиатски страни

БАЕИ на Двугодишната конференция на Програма Жан Моне

20171127_143856

           По покана на Генерална дирекция „Образование и обучение“ (“Education and Training”) на Европейската комисия президентът на БАЕИ проф. Димитър Хаджиниколов участва в Двугодишната конференция на Програмата Жан Моне (Jean Monnet BiCo 2017).

           Конференцията се проведе на 27 и 28 ноември в Брюксел. Тя включваше две части: на 27 ноември сутринта – Начална среща за новите бенефициенти на програмата, сред които е и БАЕИ и на 27 ноември след обед и през целия ден на 28 ноември – същинската конференция на програмата Жан Моне, която се провежда всеки две години.

          По време на срещата на новите бенефициенти бяха направени много полезни презентации, сред които по общите въпроси, свързани с изпълнението и управлението на проектите по програмата „Жан Моне“. Докладчик бе г-жа Снежина Николова, съветник към Европейската агенция за образование, аудиовизия и култура (ЕАОАК), както и презентация за финансовите аспекти на изпълнението на проектите, с докладчик г-н Гуидо ди Фиоре (Guido Di Fiore), ръководител на финансовия отдел на ЕАОАК.

          По време на същинската конференция имаше няколко актуални дискусионни панела, обединени под мотото „Повратна точка за Европа“. Бяха обсъдени различни идеи за новия програмен период след 2020 г., както и за развитието на съюзните институции и политики с цел постигане на една по-единна, по-силна и по-демократична Европа. В рамките на панела, посветен на бюджета на ЕС през новия програмен период, представителят на БАЕИ направи изказване относно връзката между системата за субсидиране на аграрните производители в ЕС и състоянието на конкуренцията в рамките на единния аграрен пазар. Докладчици на този панел бяха д-р Жорж Нунес Ферер (Jorge Nunez Ferrer), старши научен сътрудник от Брюкселския Център за европейски политически изследвания (Centre for European Policy Studies – CEPS) и Иван Габор, (Gábor Iván), директор на Генералния секретариат на Съвета на ЕС. Модератор бе проф. Роб Акрил (Rob Ackrill), от Бизнес училището в Нотингам (Nottingham Business School).

            Президентът на БАЕИ проведе разговори с г-н Марко Бурсиер (Marco Boursier), отговарящ за проектите от България в рамките на ЕАОАК, проф. Нико Грьонендик, президент на ECSA World, доц. Щефан Генцле от Университета на Агдер (Норвегия), ръководител на Лятната школа по европейска интеграция към този университет, проф. Олга Буторина, вице-президент на Асоциацията за европейски изследвания на Руската Федерация, проф. Азира Хашим, изпълнителен директор на Центъра за връзки ЕС-АСЕАН към Университета на Малайзия, Чун Динг, представител на центъра за европейски изследвания на Университета Фудан (Китай) и други участници в конференцията.

Трета международна конференция на Катедра „Европеистика“ на Софийския университет „Свети Климент Охридски“ 

корица - сборник

Конференцията се проведе на 19 и 20 май 2016 г. , като нейното заглавие бе „Има ли достатъчно Европа и Съюз в Европейския съюз“. То бе провокирано от речта „За състоянието на Съюза“, на председателя на Европейската комисия, Жан Клод Юнкер, в която той заяви, че: „..нашият Европейски съюз не е в добро състояние. В този съюз има недостиг на Европа. И в този Съюз съюзът е недостатъчен. Трябва да променим това. И трябва да го променим сега.“

Целта на третата международна конференция, организирана от Катедра Европеистика на Философския факултет на СУ „Св. Климент Охридски“, бе да дискутира какви са настоящите предизвикателства, проблеми и перспективи пред Европейския съюз.

Друга цел на конференцията бе да се фокусира върху темите, свързани с е-образованието, със специален акцент върху висшето образование. Осигурява ли дистанционното обучение достатъчно добро ниво и качество на образованието и какви са ползите и трудностите пред неговото провеждане? Каква е ролята на интернет, социалните мрежи и другите онлайн платформи за разпространението и провеждането на този тип обучение и т.н. Това са само част от въпросите, които се стремим да засегнем в последния панел от конференцията.

Конференцията бе предназначена основно за преподаватели по европейски въпроси от България, другите държави членки на ЕС, страните кандидатки и потенциални кандидатки за членство, както и страните, които са в процес на асоцииране или са част от политиката за съседство на Съюза. Конференцията бе отворена също за участници, които имат отношение към анализиране и изследване на европейските въпроси.

Активно участие в конференцията взеха много от членовете на Българската асоциация за европейски изследвания.