Публикации

ПУБЛИКАЦИИ НА АСОЦИАЦИЯТА

Европа в моята професия е сборник с доклади от конференцията, проведена на 1-3 ноември 2019 г. във Велико Търново в рамките на едноименния проект (EUMYPRO 2017 – 2020)

Европа в моята професия - Корица

Колективна монография – Европа в моята професия

 COVER-EU-Russia spaces-FRONT-125-200.indd Assessing the Common Spaces between the European Union and Russia (ed. by Krassimir Y. Nikolov), BECSA, Sofia, February 2009 (in English)  2 New Actors In A New Environment: Accession to the EU, Civil Society and Multi-Level Governance (ed. by HRISTOVA-VALTCHEVA, Katia), BECSA, Sofia, October 2009,
 3 Adapting to Integration in an Enlarged EU. Vol. 1. Adapting Key Policies in the Enlarged Union (ed. by Krassimir Y. Nikolov), BECSA, Sofia, March 2008 (in English)

 

 5 Adapting to Integration in an Enlarged EU. Vol. 2. Adapting the Enlarged Union to the Citizen (ed. by Krassimir Y. Nikolov), BECSA, Sofia, March 2008 (in English)
 5 Citizens’ Europe? Reflections on the Implications of the Lisbon Treaty (ed. by Rumyana Kolarova & Katia Hristova-Valtcheva), BECSA, Sofia, 2008 (in English)  6 The European Neighbourhood Policy: Time to Deliver (ed. by Krassimir Y. Nikolov), BECSA, Sofia, 2008 (in English)
 7 От Римските договори към Бъдещето на ЕС: конституция, гражданско участие, идентичности (под ред. на Юлия Захариева и Красимир Николов), БЕКСА, София, 2007 г.  8 Приобщаване на България към икономиката на ЕС (под ред. на Татяна Хубенова), БЕКСА, София, 2007 г.
 9 Europe on the Black Sea Shore: Opportunities and Challenges for Bulgaria (ed. by Krassimir Y. Nikolov), BECSA, Sofia, 2007 (in English)  10 Simeonov, Kaloyan, Current Account Sustainability and the Choice of Exchange Rate Regime on the Road to the EMU, BECSA, Sofia, November 2007 (in English)
 11 Транснационални изследователски проекти по европейска интеграция от рамковите програми на ЕС, информационна брошура на български ианглийски език, БЕКСА, София, 2007 г.  12 Nikolov, Krassimir Y. & Elisabeth Yoneva, Regional Co-operation in the Black Sea and Danube Regions: Addressing Challenges and Providing Perspectives, Conference Report, BECSA, Sofia, 2007 (in English)
 13 The EU in 2005: Candidate Countries’ Perspectives (ed. by Georgy Genov, Julia Zaharieva & Krassimir Y. Nikolov), Jean Monnet Doctoral Volume, BECSA, Sofia, 2005, 440 pages (in English)  14 One Enlargement Is Not Enough: South-East European Debates on EU Integration (ed. by Evgeny Tanchev & Krassimir Y. Nikolov), BECSA, Sofia, 2005, 248 pages (in English)
 15 ЕС след 1 май 2004 г.: Има ли шок от разширяването? Последствия за Югоизточна Европа и за разширения ЕС (под ред. на Красимир Николов), сборник с доклади от конференция набългарски и английски език, БЕКСА, София, 2004 г.  16 More Than a Dwarf? “Fornet” Essays on Europe’s Foreign Policy, Security and Defence (ed. by Krassimir Y. Nikolov), BECSA, Sofia, December 2004, 296 pages (in English)
 17 Поглед отвън: ЕС между конституция и парламентарни избори (под ред. На Красимир Николов), сборник с доклади от конференция на български и английски език, БЕКСА, София, 2004 г.  18 Shikova, Ingrid & Krassimir Y. Nikolov, The Political Economy of the Eastern Enlargement of the EU: Case Study on Bulgaria, BECSA, Sofia, 1999 (in English)
 19 Security Through Partnership and Integration – Bulgaria, NATO and the European Security Architecture (ed. by Valeri Ratchev), BECSA, Sofia, 1996 (in Bulgarian)  20 Европейската политика на малки и средни предприятия и българският преход (под ред. на Бистра Димова), БЕКСА, София, 1997 г.
 20

 

Сътрудничество с ЕС и приоритети на международната културна политика, доклади от конференция по съвместен проект с Министерството на културата, БЕКСА, София, 1996 г.  20 Близнашки, Георги, Сравнителен обзор на парламентарните комисии в държавите членки на ЕС, БЕКСА, София, 1995 г.

ПУБЛИКАЦИИ НА ПАРТНЬОРИ И ЧЛЕНОВЕ НА АСОЦИАЦИЯТА

 

 %d0%b5%d1%81-%d0%bd%d0%b0-%d0%ba%d1%80%d1%8a%d1%81%d1%82%d0%be%d0%bf%d1%8a%d1%82 Европейският съюз на кръстопът (под ред. на Ингрид Шикова, Теодора Калейнска, Мирела Велева-Ефтимова и Калоян Симеонов), СУ „Св. Кл. Охридски и Фонд. „Ханс Зайдел“, София, 2014 г.  %d0%b5%d0%b2%d1%80%d0%be%d0%bf%d0%b5%d0%b9%d1%81%d0%ba%d0%b0-%d0%b8%d0%ba%d0%be%d0%bd%d0%be%d0%bc%d0%b8%d0%ba%d0%b0 Хаджиниколов, Димитър, Европейска икономика, Издателски комплексУНСС, София, 2016 г.
 %d0%bc%d0%be-%d0%ba%d0%be%d0%bd%d1%84%d0%b5%d1%80%d0%b5%d0%bd%d1%86%d0%b8%d1%8f Членството в Европейския съюз и НАТО – поуки за България  (под ред. на Георги Генов и Андрей Георгиев), Издателски комплекс – УНСС, София, 2013 .  m%d0%b8%d0%be-%d0%ba%d0%be%d0%bd%d1%84%d0%b5%d1%80%d0%b5%d0%bd%d1%86%d0%b8%d1%8f Проблеми и предизвикателства пред разширения Европейски съюз (под ред. на Миланка Славова, Иван Стойчев, Антоанета Василева), УИ„Стопанство“, София, 2010
 %d0%bc%d0%b0%d1%80%d0%b8%d0%b5%d1%82%d0%b0 Рабохчийска, Мариета, Политиката за съседство като инструмент на външните отношения на Европейския съюз, Сиела, София, 2016.  2016-12-12-13-24-53  Моралийска, Моника, Европейският парламент в развитие, Издателски комплекс – УНСС, София, 2015 г.

 

 Geri Радойкова, Гергана, Отчетност на институциите на Европейския съюз, Университетско издателство „Св. Климент Охридски“, 2016.