Партньори

Българската асоциация за европейски изследвания има партньорски договори със следните университети:

unss_logo

Университет за национално и световно стопанство

nbu_logo

Нов български университет

523957_462639473759135_1895756194_nАграрен университет – Пловдив

УАСГ

МУ-Варна

Медицински университет „Проф. д-р Параскев Стоянов“ – Варна

 

БАЕИ поддържа тесни партньорски отношения също с:

European Community Studies Association (ESCA)

Европейски информационен център – Велико Търново

Българска асоциация по политически науки

Дипломатически институт към МВнР

Катедра „Европеистика“, Философски факултет, Софийски университет „Св Климент Охридски“

Катедра „Политология“, Философски факултет, Софийски университет „Св. Климент Охридски“

Катедра „Международно право и международни отношения“, Юридически факултет, Софийски университет „Св. Климент Охридски“

Катедра „Международни отношения“ УНСС

Катедра „МИО и бизнес“, УНСС

Великотърновски университет „Св. Кирил и Методий“

Югозападен университет „Неофит Рилски“

Дом на Европа в София

Българска асоциация за европейско право

Европейски институт

Дирекция „Координация по въпросите на Европейския съюз“, Министерски съвет