Конференции

logoeumypro

Научна конференция на БАЕИ 2019

проект „Европа в моята професия“

 под мотото „ЕВРОПА СЛЕД ИЗБОРИ. ПЕРСПЕКТИВИ В УПРАВЛЕНИЕТО, ИЗСЛЕДВАНЕТО И ПРЕПОДАВАНЕТО“

На 2 и 3 ноември 2019 г. във Велико Търново се проведе национална научна конференция на Българската асоциация за европейски изследвания (БАЕИ), реализирана с помощта на програма „Еразъм +“ на Европейския съюз.

Поводът българските европеисти да се съберат в старопрестолната столица бе двоен – за първи път участниците в конференцията имаха възможност да се запознаят с резултатите от реализирания от БАЕИ проект „Европа в моята професия“. На второ място, проведените през пролетта на 2019 г. избори за Европейски парламент очертаха рамките на ползотворна дискусия относно новите управленски и политически предизвикателства пред ЕС.

Участниците в проекта, представители на българските висши учебни заведения, задълбочено анализираха въздействието, което европейските правни норми и европейските политики оказват върху професионалното развитие на младите хора в десет професионални направления, включени в обхвата на проекта: преводачески услуги, право, външна търговия, финанси, селско стопанство, архитектура и градоустройство, опазване на околната среда, туризъм, инженерни дейности и медицина. Повечето информация за резултатите от дискусията могат да бъдат намерени на страницата на проекта https://www.eumypro.eu.

Голям интерес предизвикаха темите на научната конференция, представени от изтъкнати учени от Българската академия на науките, Софийския университет „Св. Климент Охридски“, Нов български университет, Университета за национално и световно стопанство, Югозападния университет „Неофит Рилски“. Дискутирани бяха актуални проблеми по конституиране на новите политически институции на ЕС, предизвикателствата пред Еврозоната и потенциалът за реализиране на специфичните сценарии за икономическа и политическа интеграция, стратегическите партньорства на ЕС в контекста на променящите се глобални търговски взаимоотношения.

Предстои публикуване на докладите от научната конференция на Българската асоциация за европейски изследвания.

1

2

3

4

5

 ЕВРОПА СЛЕД ИЗБОРИ. НОВИТЕ ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА ПРЕД ИНТЕГРАЦИЯТА

Сборник с доклади от научната конференция

Българо-турски семинар

На 27.02.2018 г. в Голямата конферентна зала на УНСС се проведе семинар, посветена на отношенията ЕС-Турция в контекста на българското председателство на ЕС. БАЕИ бе съорганизатор.

Програма на семинара ЕС-Турция

28378060_10155230064708053_8459688503642832798_n[1]

Една от презентациите бе посветена на търговските въпроси и митническия съюз

Importance and Perspectives of EU-Turkey Trade Relations and Bulgaria-Turkey Trade Relations in the Framework of the Customs Union

Научна конференция на БАЕИ 2017

На 26 октомври 2017 г. в Дома на Европа в София се проведе годишната научна конференция на

Българската асоциация за европейски изследвания под мотото:

ЕС след 2020 г. – в търсене на идентичност, устойчивост и растеж

Програмата и докладите са поместени по-долу:

2017 BESA Conference Program

2017 BESA Conference Papers

 P1060743

Зам. министър Моника Панайотова приветства участниците в конференцията

P1060752

20171026_114616

P1060755

Разисквания по панели

P1060751

Публиката следи с интерес дискусията