Контакти

Доц. д-р Светла Бонева

Университет за национално и световно стопанство – София

кабинет 3017

Студентски град, 1700 София

sboneva@unwe.bg